Наукові праці

1. Пономаренко Н.П. Болонський процес очима студента-першокурсника/ Наталія Петрівна Пономаренко// Педагогіка та методика навчання і виховання: збірник наукових праць у ІІ ч. – Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 2008. – Ч.1. – С. 91 – 95.

2. Пономаренко Н.П. Виявлення та розвиток лідерських якостей студентів у системі особистісно-орієнтованого навчання/ Наталія Петрівна Пономаренко// Студентське самоврядування у ХХІ ст.: проблеми і перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції органів студентського самоврядування. – Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2010. – Випуск 6. – С. 20 – 21.

3. Пономаренко Н.П. Еволюція жіночого характеру в поезії Дмитра Павличка/ Наталія Петрівна Пономаренко// Художньо-естетичні концепти шістдесятництва/ За ред. Н.І. Кириленко. – Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 73 – 79.

4. Пономаренко Н.П. Епістолярний стиль/ Наталія Петрівна Пономаренко// Готуємось до уроку української мови: посібник для вчителя/ за ред. О.М. Семеног. – Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 233 – 259.

5. Пономаренко Н.П. Ефективні форми і методи профілактики наркоманії серед підлітків/ Наталія Петрівна Пономаренко// Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації». – К.: Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта», 2013. – 175 с.

6. Пономаренко Н.П. Мовна культура у транспорті/ Наталія Петрівна Пономаренко//Української говори … або мовне обличчя Сумщини. Соціолінгвістичні, культуромовні та політичні розвідки магістрантів Інституту філології/ За ред. В.В. Герман, Н. Пономаренко – Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 53.

7. Пономаренко Н.П. Мовна стійкість лебединських студентів/ Наталія Петрівна Пономаренко//Української говори … або мовне обличчя Сумщини. Соціолінгвістичні, культуромовні та політичні розвідки магістрантів Інституту філології/ За ред. В.В. Герман, Н. Пономаренко – Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 39 – 42.

8. Пономаренко Н.П. Оволодіння прийомами семантизації у процесі підготовки філологів/ Наталія Петрівна Пономаренко// Матеріали Міжнародної конференції «Слово в мові, мовленні, тексті» : збірник наукових праць. – Брест, 2012.

9. Пономаренко Н.П. Особливості функціонування одиниць комп’ютерного жаргону в текстах різних стилів/ Наталія Петрівна Пономаренко// Актуальні питання філології та методології: збірник наукових праць магістрантів/ за ред. В.В. Герман. – Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 59 – 64.

10. Пономаренко Н.П. ОСС як середовище виховання майбутньої еліти/ Наталія Петрівна Пономаренко// Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції/ За заг. ред. М.В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2010. – С. 85 – 86.

11. Пономаренко Н.П. Проблеми профілактики алкоголізму та наркоманії серед підлітків/ Наталія Петрівна Пономаренко// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів «Сучасна молодь: крок у майбутнє». – Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 2008. – С. 117 – 120.

12. Пономаренко Н.П. Роздуми над мовною політикою в Україні/ Наталія Петрівна Пономаренко//Української говори … або мовне обличчя Сумщини. Соціолінгвістичні, культуромовні та політичні розвідки магістрантів Інституту філології/ За ред. В.В. Герман, Н. Пономаренко – Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 6 – 11.

13. Пономаренко Н.П. Структурно-семантична характеристика українського комп’ютерного жаргону/ Наталія Петрівна Пономаренко// Актуальні питання сучасної науки і права: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Суми: Університетська книга, 2010. – С. 428 – 441.

14. Пономаренко Н.П. Структурно-семантична характеристика українського комп’ютерного жаргону/ Наталія Петрівна Пономаренко// Студентські філологічні студії поч. ХХІ ст.: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених. – Донецьк: Видавництво Донецького інституту соціальної освіти, 2010. – С. 50 – 52.

15. Пономаренко Н.П. Українське «самашество» за романом Ліни Костенко «Записки українського самашедшого»/ Наталія Петрівна Пономаренко// Художньо-естетичні концепти шістдесятництва/ За ред. Н.І. Кириленко. – Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 73 – 79.

16. Пономаренко Н.П. Управління формуванням здорового способу життя у вищому навчальному закладі/ Наталія Петрівна Пономаренко// Магістр: збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених». – Суми: Університетська книга, 2013. – С. 437 – 443.

17. Української говори … або мовне обличчя Сумщини. Соціолінгвістичні, культуромовні та політичні розвідки магістрантів Інституту філології/ За ред. В.В. Герман, Н. Пономаренко – Суми: Видавництво Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 2012. – 80 с.